Menu główne
Strona główna
Aktualności
Sztandary
Wydarzenia
Konkursy
lem.TV
Wychowanie fizyczne
K.T. "Lemochodki"
Teatr "bez Nazwy"
Historia szkoły
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Doradztwo Zawodowe
Galeria
Kontakt
Linki
Sponsoring

Dokumenty szkolne
Rekrutacja 18/19
Statut szkoły
Koncepcja Pracy Szkoły
Regulamin Szkoły
Wykaz podręczników i programów nauczania
PSO i wymagania edukacyjne
Regulamin biblioteki
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Kącik dyrektora
Kontakt z dyrektorem
Archiwum

Inne
Artykuły
Biblioteka szkolna
Prognoza pogody

Dla uczniów
Dla maturzystów
Dla gimnazjalistów
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Zastępstwa
Oceny
Program Dojrzały Odpowiedzialny
Projekt edukacyjny z WOS

Dla rodziców
Instrukcja obsługi dzienniczka
Oceny
Zebrania rodziców
Godziny pracy pedagoga i świetlicy

Absolwenci
Kącik absolwentów

Spotkanie po latach
1968
1978
1998

Str. nauczycielskie
Filozofia,Etyka
Informatyka
Zesp. Wspierania Uzdolnień
Pedagog

Najczęściej czytane
Jak sporządzić bi...
Zebrania z rodzic...
REKRUTACJA W ZESP...
II MISTRZOSTWA S...
Spotkanie absolwe...
REKRUTACJA W ZESP...
Spotkanie absolwe...
Spotkanie absolwe...
Zapraszamy absolw...
SZKOLNA LIGA L.A.

Artykuły > Absolwenci > prof. zw. dr hab. Karol B. Janowski - absolwent 1959r.
Jak informują sondaże, jednym z najpopularniejszych kierunków studiów jest obecnie politologia. Pewnie niewielu kowarzan wie, że szlaki na tym kierunku zostały już dawno przetarte za sprawą wybitnego politologa z Kowar. 
 
prof.  zw. dr hab. Karol B. Janowski.

Umieszczamy na naszej stronie garść informacji, albowiem to właśnie w na-szym kowarskim Liceum otrzymał On pierwsze "naukowe" ostrogi, wielce ceniąc so-bie to miejsce, nierzadko przywołując czas tu spędzony.

Studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył w 1966 r. uzyskując tytuł magistra historii. Pięć lat później obronił doktorat z nauk humanistycznych, a w 1985 r. osiągnął tytuł dra habilitowanego nauk politycz-nych. Ukoronowaniem drogi naukowej była nominacja prezydencka w 2001 r. do tytułu profesora nauk humanistycznych. Oczywiście wszystkie te tytuły są wynikiem osobliwej pracowitości Pana Profesora. Jego dorobek obejmuje ponad 250 prac (monografie, studia i artykuły naukowe, referaty na konferencjach, ekspertyzy, opinie naukowe, teksty publicystyczne) z zakresu najnowszej historii politycznej Polski, politologii i socjologii polityki, a książki znajdują się m.in. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w Bibliotece Kongresu Amerykańskiego, a także bibliotekach Uniwersytetu w Michigan i w Waszyngtonie. Zaiste imponujące to osiągnięcia! W jego pracach odnajdujemy ciekawe analizy na temat historii Polski XX w., teorii i praktyki kultury politycznej oraz np. lobbyingu. Warto wspomnieć, iż będąc członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, pełnił w nim funkcję z wyboru - sekretarza generalnego; doceniając zasługi w działalności w Towarzystwie nadano Mu tytuł honorowego członka.

Interesujące są pasje Profesora. Kocha żeglarstwo morskie, przepada za lite-raturą science fiction i tańcem oraz podróżami po różnych zakątkach świata. Jeżeli mówimy, że brakuje nam czasu, chyba wypada zapytać jak to robi Pan Profesor, bo On ma czas wprawdzie nie na wszystko - jak powiada - ale na bardzo, bardzo wiele. A oto kontakt do naszego wybitnego absolwenta: http://karol-b-janowski.waw.pl

Wspomnienia o szkole i nie tylko (*.pdf)


© 2005 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2
Webmaster: mariusz.kaczor@zso-kowary.pl