Liceum Ogólnokształcące w Kowarach
Centralana Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Syllabus maturalny z filozofii


Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Filozoficzno - Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Opolskiego
Instytut Filozofii Unwersytetu Zielonogórskiego
Instytut Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego


Department of Philosophy Princeton University
Department of Philosophy Harvard University
Department of linguistics and philosophy MIT
Faculty of Philosophy University of Oxford
Faculty of Philosophy University of Cambridge
Faculty of Philosophy & Arts Charles University, PragueFILOZOFIA (wikipedia)
Stanford Encyklopedia of Philosophy
Philosophy Research Base


Magazyn filozoficzny Prezentacje
Czasopismo internetowe Diametros
Czasopismo filozoficzne Nowa krytyka
Serwis filozoficzny Nauka a religia