KRYTYCZNA OCENA WYPOWIEDZI ARGUMENTACYJNYCH

Zapraszam wszystkich, którzy pragną podzielić się swoimi ocenami wypowiedzi argumentacyjnych. Oczekuję ocen wypowiedzi osób publicznych, które mają największy wpływ na jakość dyskusji w życiu społecznym, ale równie chętnie zamieszczę każdą ciekawą krytykę, którą do mnie wyślecie. Zachęcam do oceniania rzeczowości, uczciwości i postaw etycznych.

Oceny najlepiej przysyłać w formie uzupełninej tabeli, której wzór można pobrać tutaj Podpisujemy sie nickiem lub, jeżeli ktoś tak woli, imieniem i nazwiskiem. Można też, oczywiście, przysyłać komentarze ocen ocenianych tutaj wypowiedzi.


WOJCIECH JARUZELSKI przekonuje, że nie ponosi odpowiedzialności za PRL

JÓZEF OLEKSY domaga się mówienia całej prawdy na temat konferencji w Jałcie

MARIA SZYSZKOWSKA zwalcza dyskryminację homoseksualistów

AMERYKAŃSCY PRODUCEŃCI ŻYWNOŚCI chcą sprzedawać chrupki bez ograniczeń

W. CIMOSZEWICZ rezygnuje z wyścigu o stanowisko prezydenta RP wygłaszając swoje OŚWIADCZENIE