Kontakt:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
ul. Szkolna 1
58 - 530 Kowary

Sylwia Kędzierska
75/718 21 11 wew. 27
Bezpośredni: 75/ 769 02 72

Anna Szablicka
75/718 21 11 wew. 29
Bezpośredni: 75/767 70 10

Ryszard Nowosielski
75/718 21 11 wew. 29
Bezpośredni: 75/767 70 10

Sylwia Kędzierska

Design by flankerds.com