:: Doradztwo zawodowe
Artykuł dodany przez: rakuu (2018-08-10 14:28:04)

DRODZY UCZNIOWIE!!!

Aby świadomie zaplanować swoją przyszłą karierę zawodową zachęcam do wykonania poniżej zaproponowanych bezpłatnych gier multimedialnych, które są niewerbalnymi testami predyspozycji zawodowych. Dzięki nim otrzymacie wskazówki, w jakich obszarach zawodowych warto wzbogacić swoją wiedzę zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz na co zwrócić szczególną uwagę
w dokonywaniu wyboru dalszej edukacji w szkole ponadgimnazjalnej.


• Labirynt Zawodów  (http://www.labiryntzawodow.progra.pl)
• Talent Game - Tajemnice Aeropolis (http://www.talentgame.pl)
• Klocki Kariery  (http://www.klockikariery.ore.hm.pl/)

Zachęcam również do samodzielnego pogłębiania wiedzy. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące planowania kariery zawodowej można znaleźć  na poniżej zaproponowanych stronach internetowych:


• www.koweziu.edu.pl
• www.kluczdokariery.pl
• www.men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/rok-szkoly-zawodowcow
• www.ore.krzyzowa.org.pl
• www.kotwice.lechaa.pl/publikacje
• www.doradztwo.ore.edu.pl

Wzory dokumentów:


list motywacyjny
CV chronologiczne
CV funkcjonalne

POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ SWOJEGO DZIECKA
Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum (*.pdf)
(opracowanie: Patrycja Zubiel-Kozłowska)

W razie wątpliwości albo w celu udzielenia dodatkowych informacji służę pomocą!!!

Szkolny doradca zawodowy
Patrycja Zubiel-Kozłowska

adres tego artykułu: www.zso-kowary.pl/articles.php?id=161