:: Konkurs czytelniczy z dodatkowych lektur z jezyka polskiego
Artykuł dodany przez: biblioteka (2006-12-13 14:15:20)

Kontynuując program podniesienia stanu czytelnictwa w gimnazjum zainicjowany w poprzednim roku szkolnym 30.10.2006r. bibliotekarki przeprowadziły konkurs czytelniczy ze znajomości treści wybranej książki.

Zgodnie z PSO z języka polskiego czytanie dodatkowej książki z listy lektur do wyboru nagradzane jest oceną o wadze 3(ocena z języka polskiego jest średnią ważoną). Na ocenę celującą z języka polskiego przeczytanie dwóch lektur z listy jest obowiązkowe.

Realizację tego zamierzenia przeprowadzają bibliotekarki szkolne w formie cyklicznego konkursu czytelniczego : Czy znasz tę książkę?

Lista lektur dodatkowych do wyboru

 1. A. Czechow : Opowiadania ( Śmierć urzędnika, Końskie nazwisko, Kameleon, Człowiek w futerale )

 2. Ezop : Bajki

 3. W. Hugo : Kozeta (fragment powieści „Nędznicy”)

 4. S. Kowalewski : Czarne okna

 5. J. Krzysztoń : Wielbłąd na stepie

 6. J. Parandowski : Przygody Odyseusza

 7. J. Parandowski : Wojna trojańska

 8. J. D. Salinger : Buszujący w zbożu

 9. G. B. Shaw : Pigmalion

 10. H. Snopkiewicz : Tabliczka marzenia

 11. R. L. Stevenson : Wyspa Skarbów

 12. J. Swift : Podróże Gulliwera


Cele i przewidywane efekty konkursu :

 1. Podniesienie stanu czytelnictwa uczniów gimnazjum.

 2. Popularyzacja książek spoza kanonu lektur obowiązkowych.

 3. Pobudzenie motywacji do czytania.

 4. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 5. Rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich.


Terminy – 2 razy w semestrze ( 30.10 2006 i 14.12.2006)


W pierwszym terminie konkursu czytelniczego wzięło udział 27 uczniów, z czego większość otrzymała oceny bardzo dobre. Tylko jeden uczeń nie otrzymał zaliczenia.

Drugi termin konkursu 14.12.2006 o godz. 15:30. Wszystkich zapraszamy!
adres tego artykułu: www.zso-kowary.pl/articles.php?id=37