:: Zbyszko Brudniak - absolwent 1956r
Artykuł dodany przez: Administrator (2006-12-13 15:42:11)

mgr Zbyszko Brudniak –najstarszy absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Kowarach
Rodzina Brudniaków przywędrowała do Kowar ponad 60 lat temu z ziemi toruńskiej.

Zbyszko – najstarszy syn Józefa i Heleny ukończył Szkołę Podstawową Nr 1 w Kowarach, a w latach 1952 – 1956 uczęszcza do kowarskiego liceum. Jest jednym spośród piętnastki pierwszych absolwentów LO z 1956 roku. W latach późniejszych kowarskie liceum ukończy jego rodzeństwo i ich dzieci – w sumie dziesiątka zdawała egzamin maturalny w budynku przy Szkolnej 1.


W październiku 1956 roku Zbyszko podejmuje studia na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończy uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. W trakcie studiów reprezentuje KUL w licznych zawodach sportowych, jest działaczem sportowym, pełni funkcję prezesa uczelnianego AZS. W roku 1963 przerywa studia psychologiczne i wraca do Kowar. Znajduje zatrudnienie w Fabryce Maszyn w Kowarach, a następnie rozpoczyna pracę pedagogiczną w tworzonej od podstaw zasadniczej szkole zawodowej FAT oraz w szkole ogólnokształcącej, w której zdawał maturę. Z kowarskim „ogólniakiem” zwiąże się na wiele lat, będzie tu wracał po licznych próbach awansu zawodowego i społecznego. Na przełomie lat 60 i 70 jest wykładowcą w Studium Nauczycielskim w Jeleniej Górze, w latach 70 jest wizytatorem Wydziału Oświaty w Jeleniej Górze, starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze, od maja 1977 do sierpnia 1981 Wojewoda Jeleniogórski powierzył mu stanowisko Naczelnika Miasta Kowary ( odchodzi na własne żądanie).


Przygotowuje się do pełnionych obowiązków – podejmuje naukę na zaocznym studium prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, kończy kurs dla organu administracji państwowej w Centrum Doskonalenia Kadr Urzędu Rady Ministrów.


W 1984 roku rozstaje się z administracją z własnego wyboru i postanawia wrócić do kowarskiego liceum. Kurator powołuje go na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, na którym wytrwa aż do zasłużonej emerytury nauczycielskiej.

Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Minister Edukacji Narodowej przyznaje mu nagrodę specjalną ( 1987 rok) oraz dwukrotnie wyróżnia go nagrodą stopnia drugiego (1990, 1992).


Pracę zawodową łączy ze społecznikowskim działaniem w różnych organizacjach. Wyróżniony „Złotą Odznaką ZNP” ( 1976), „ Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa” (1968), „ Srebrną Odznaką Zasłużonego Działkowicza” (2004). Posiada także resortowe i państwowe odznaczenia ( wśród nich Srebrny Krzyż Zasługi 1975 i Złoty Krzyż Zasługi – 1987). Szczególnie sobie ceni nadaną przez Miejską Radę Narodową odznakę „Zasłużony dla Miasta Kowary” ( 7 października 1988).

Za swoje przywiązanie do miasta i pracę na rzecz oświaty kowarskiej społeczeństwo darzy go szczególnym zaufaniem wybierając kilkakrotnie do samorządów – gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Aktualnie jest wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Jeleniogórskiego.Artykuł 1
Artykuł 2adres tego artykułu: www.zso-kowary.pl/articles.php?id=38