:: Kalendarz roku szkolnego 2018-2019
Wiadomość dodana przez: rakuu (2015-09-10 11:48:30)

Dodatkowe dni wolne 
w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna : 

Na podstawie §5 ust. 1 pkt 2,3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002.46.432 z dnia 2002.04.30 z późn. zm.).

Na podstawie §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017.1603).

Gimnazjum

1. 24 PAŹDZIERNIKA 2018 r. - Dzień  Patrona  Szkoły   
2. 21 GRUDNIA 2018 r. - wigilie klasowe
3. 02 MAJA  2018 r.- za LEMOWISKO, które  odbędzie się  19.05.2019 r.
4. 14 CZERWCA 2019 r. - Dzień sportu
 

Liceum Ogólnokształcące


1. 24 PAŹDZIERNIKA 2018 r. - Dzień  Patrona  Szkoły   
2. 21 GRUDNIA 2018 r. - wigilie klasowe
3. 06 MAJA 2019 r. - egzamin  maturalny
4. 07 MAJA 2019 r. - egzamin  maturalny
5. 08 MAJA 2019 r. - egzamin  maturalny
6. 02 MAJA  2018 r. - za LEMOWISKO, które odbędzie się  19.05.2019 r.
7. 14 CZERWCA 2019 - Dzień sportu 

Branżowa szkoła I stopnia
 
1. 24 PAŹDZIERNIKA 2018 r. -  Dzień  Patrona  Szkoły   
2. 21 GRUDNIA 2018 r. - wigilie klasowe
3. 06 MAJA 2019 r. - egzamin maturalny
4. 07 MAJA 2019 r. - egzamin  maturalny
5. 08 MAJA 2019 r. - egzamin  maturalny
6. 02 MAJA 2018 r.  - za LEMOWISKO, które odbędzie się  19.05.2019 r.
7. 14 CZERWCA 2019 r. - Dzień sportu 


 


adres tej wiadomości: www.zso-kowary.pl/news.php?id=2638