:: Informacja o czasie i miejscu zdawania pisemnego egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej 2018 r.
Wiadomość dodana przez: rakuu (2018-08-13 11:13:26)

Informacja o czasie i miejscu zdawania pisemnego egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej 2018 r.

Szkoła macierzysta: 
Miejsca egzaminów:  ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KOWARACH, UL. SZKOLNA 1 KOWARY, telefon: 075-718-21-11 

Przedmioty: 
JĘZYK ANGIELSKI 
MATEMATYKA

Termin:
21 sierpnia 2018 rok, godzina 9.00

Absolwenci przystępujący do sesji poprawkowej proszeni są o przybycie do szkoły o godz. 8.15  z dokumentem tożsamości.


 


adres tej wiadomości: www.zso-kowary.pl/news.php?id=271669